Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potravinoprojekt Brno

1. 7. 2011

Potravinoprojekt Brno

 

1976

  • opláštění lahvárny pivovaru Ostrava, rekonstrukce v pivovarech Trutnov, Náchod, Hradec Králové, práce pro Ředitelství východočeských pivovarů Hradec Králové

1977 – 1978

  • sodovkárna Zbečník – expedice, zásobní a odpařovací stanice CO2
  • pivovar Trutnov – napřed dílčí akce, pak studie rozvoje pro argumentaci s městem, které chtělo pivovaru sebrat pozemky a na nich postavit stranický sekretariát okresního výboru KSČ, díky pečlivému zpracování a pádné argumentaci pivovar své rozvojové území obhájil,
    1.etapa: CKT, výrobně technický blok, etapovitá stavba stáčíren 1979 – 1983  

1977

  • pivovar Náchod: sklepy (zatankování), chlazení, pak přípravy další studie rozvoje, úpravy varny, stavba ležáckých sklepů a laboratoří (až do r. 1992)
  • prameník Idy v Náchodě – realizováno neúplně
  • rekreační středisko Potravinoprojektu na Sykovci od r.1977 postupně do r.1990, částečně realizováno

1978

·         sodovkárna Vrchlabí – nová kotelna, studie rekonstrukce a rozšíření, stáčírna, sklady lahví (přístavba haly), zásobní a odpařovací stanice CO 2, vrátnice (až do r.1989)

·         pivovar Topolčany – pivovarsko sladařské učiliště (částečně realizováno)

·         stravovna v Šumperku – občanská výstavba i s výrobou jídel, postupně realizováno včetně 2.etapy v r. 1984

1979

·         pivovar Černá Hora: dílny a údržba, ČOV (s Agroprojektem Pardubice), rozšíření skladů a stáčíren, varna, spilky, sklepy, celková studie rozvoje vč. sladovny a přilehlé části náměstí do r.1994

·         současně probíhala výstavba dříve projektovaných prací na nichž vykonával autorský dozor a další stupně projektů

1980

·         sladovna Hurbanovo – klíčírny;

·         pivovar Kutná Hora - zatankování sklepů, chlazení,

·         úpravna vody Sadská (pro sladovnu Nymburk)

od r.1982

·         pivovar Broumov – Olivětín: studie rekonstrukce a rozšíření pivovaru, příprava stavby expedice a stáčírny

·         Nákupní středisko v Lipůvce, pak urbanisticko architektonická studie celého centra obce – model vyrobil pan Miroslav Dygas, výstavba NS v letech 1984 – 1988

·         pivovar Krušovice (zhruba od r.1982 do r.1995) varianty rozšíření varny, nové varny ve Štěpnici, přístavba varny – realizována 1993, spojovací trakt – realizován 1994, CKT, strojovna chlazení a tlakového vzduchu, studie rozvoje

1983 – 1984

·         Strojobal Olomouc – Hejčín: rekonstrukce a přestavba kotelny; návrh sociální a provozní budovy s jídelnou a zdravotním střediskem

·         rekreační středisko VČP na Dobrošově – studie 

1984 – 1986

·         správní a řídící budova Velkovýkrmen Křižanov – studie 1984, nerealizováno

·         pivovar ve Velkých Popovicích: energocentrum – projekt 1984, přetlačné tanky, CKT a filtrace – studie 1987, jímání CO2, filtrace a CKT  později částečně dle této koncepce realizováno, úpravy varny, chlazení mladiny 1996, studie rozvoje 1999, studie rozšíření CKT a projekty 2002, realizace 2003, DSP centrálního skladu chemikálií a 2.etapa CKT, studie stáčení do cisteren 2005, vestavba realizovaného sociálního zařízení 2005 – 2006, dílny centrální údržby 2006 – 2007 (dokončena realizace)

·         pivovar Budvar: spolupráce na úpravách varny, v letech 1985 – 1988 stavba V.B. – VII. rozšíření spilek a sklepů, chlazení, filtrace (do stadia dokončeného Ú.P.)

·         pivovar Starobrno: nejdříve dílčí spolupráce na SSS (1977) pak spolupráce na změně stavby rozestavěné lahvárny (1.etapa) a její realizace v letech 1984 – 85, návrh úpravy varny 1988, studie rozvoje celého pivovaru 1989 – 1991, 2.etapa lahvárny 1992 – 93, nový vstup a úprava správní části 1994, nový energoblok 1994. návrh úprav sladovny 1995 (studie a PÚ), návrh a realizace (neúplná) pivního baru na terase na Mendlově náměstí 1998, přetlačné tanky 2000 – 2001 (studie a DUR)

·         Fruta Miroslav sociální a provozní budova, všechny stupně až včetně autorského dozoru při realizaci od r.1986 do r.1992, pak úpravy kotelny, návrh bytového domu pro zaměstnance, návrh úpravy výrobní budovy postupně do r.1995

1987

·         pivovar v Dalešicích (pro JZD Hrotovice): nejdříve studie pivovaru v němž se natáčely Postřižiny, spolu s dislokovanou stáčírnou piva pro Starobrno (aby byly zlepšeny ekonom. parametry malé hlavní výroby), postupně několik alternativ řešení, návrh PÚ, projednání v10/1989, pak reorganizace JZD Hrotovice → zastavení projektových prací

Poznámka: Pivovar po několika letech chátrání obnovil a úspěšně provozuje jiný investor.

·         minipivovar Hrotovice - řešení spolu s úpravou hotelu Jonáš, navržena zde i kuželna (se soutěžními parametry)

1988 – 1989

·         návrh na výstavbu polyfunkčního domu se zdravotním střediskem na nároží ulic Pekařské a Anenské – nerealizováno

·         úprava rozestavěného a zpustlého skeletu v Domamyslicích u Prostějova na kooperační školící a sociální středisko JZD – nerealizováno

·         náměstí v Rimavské Sobotě – soutěžní studie 1988 (nerealizováno)

·         nový pivovar v Košicích 600 000 – 1 000 000 hl/rok – studie a PÚ

·         pivovar ve Znojmě: úpravy severní části pro uvolnění přístupové trasy k rotundě – dílny údržby, vstupu správní budovy, studie rekonstrukce pivovaru pro uvolnění okolí rotundy Sv. Kateřiny, studie začlenění přístupové trasy a reorganizace pivovaru

1990

·         Fruta Lednice návrh ČOV

·         Plzeňský Prazdroj: studie pivnice „Na spilce“, minipivovaru a úprav hl. uliční strany  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář